Ο χημικός τύπος της τσίκνας !!!

Όλοι κάθε χρόνο τιμούμε δεόντως τη μέρα της Τσικνοπέμπτης ακολουθώντας τα κατά τόπους έθιμα ανα την Ελλάδα.
Μεγάλες ποσότητες κρέατος στις ψησταριές και ο ουρανός γεμίζει με αυτή τη χαρακτηριστική οσμή του καμένου...!

Μετά από επίπονη....πρακτική εξάσκηση, είπαμε να περάσουμε και σε θεωρητικό επίπεδο, γνωρίζοντας τη φύση της λεγόμενης τσίκνας.


Αυτή λοιπόν η περιβόητη τσίκνα για όσους δεν το γνωρίζουν διαθέτει ονομασία, καθώς επίσης και χημικό τύπο. 

Είναι η λεγόμενη 2-προπενάλη ή ακρολεΐνη και είναι οργανική χημική ένωση που ανήκει στην ομόλογη σειρά των αλκεναλών, δηλαδή των αλδεϋδών με κανένα δακτύλιο και ένα διπλό δεσμό.

Ο σύντομος συντακτικός της τύπος είναι CH2=CHCHO ή συντομογραφικά ViCHO.
Με βάση το χημικό της τύπο, C3H4O, έχει τα ακόλουθα δώδεκα (12) ισομερή θέσης:


01.Προπιν-1-όλη (ελάσσων ταυτομερές της προπεν-1-άλης) με σύντομο συντακτικό τύπο CH3C ≡ COH.

02.Προπιν-2-όλη με σύντομο συντακτικό τύπο 
HC ≡ CCH2OH.

03.Προπαδιενόλη (ελάσσων ταυτομερές της προπεν-2-άλης) με σύντομο συντακτικό τύπο H2C=C=CHOH.

04.Κυκλοπροπεν-1-όλη (ελάσσων ταυτομερές της κυκλοπροπανόνης) με σύντομο συντακτικό τύποCyclopropen-1-ole.png
05.Κυκλοπροπεν-2-όλη με σύντομο συντακτικό τύποCyclopropen-2-ole.png
06.Αιθινυλομεθυλαιθέρας ή μεθοξυαιθίνιο με σύντομο συντακτικό τύπο HC ≡ COCH3.

07.Οξετένιο ή 1,3-εποξυπροπένιο με σύντομο συντακτικό τύποOxetene.png
08.Μεθυλοξιρένιο ή 1,2-εποξυπροπένιο με σύντομο συντακτικό τύποMethyloxirene.png
09.Μεθυλενοξιράνιο ή 2,3-εποξυπροπένιο με σύντομο συντακτικό τύποMethyleneoxirane.png
10.Oξαδικυκλοβουτάνιο ή εποξυκυκλοπροπάνιο με σύντομο συντακτικό τύποOxabicyclebutane.png

11.Προπεν-1-άλη ή μεθυλοκετένη ή προπενόνη (κύριο ταυτομερές της προπιν-1-όλης) με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=C=O.

12.Κυκλοπροπανόνη (κύριο ταυτομερές της κυκλοπροπεν-1-όλης) με σύντομο συντακτικό τύποC3one.png 
Σχηματίζεται κατά την πυρόλυση διαφόρων λιπών και ελαίων, π.χ. όταν αφήσουμε το ελαιόλαδο να «καεί» στο τηγάνι, από όπου πήρε και την ονομασία της (το λατινικό acre oleum = «δριμύ λάδι») εξαιτίας της δριμείας οσμής της. Σε αυτήν οφείλεται η χαρακτηριστική οσμή που ονομάζουμε «τσίκνα».

Όχι τίποτα άλλο. Για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε...!!!
Πληροφορίες : http://el.wikipedia.org

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ο Τρύγος του Μελιού (Video) !!!

Άγιος Φανούριος !!! (συνταγή φανουρόπιτας)